นายประพัฒน์พงศ์ สืบสาย
เกษตรอำเภอปากชม

เมนูหลัก
     

เว็บไซต์ในหน่วยงานกรมฯ
เว็บเมล์
ระบบใบรับรองเงินเดือน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิสาหกิจชุมชน
พนักงานราชการ


การรายงานต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้ (KM)


ข่าวพยากรณ์อากาศ
พยากรณ์อากาศประจำวัน
รายงานอากาศจังหวัดเลย


    Link  
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      กรมส่งเสริมการเกษตร
     SSNET
     กองการเจ้าหน้าที่
     กองแผนงาน
     กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าว
     ศูนย์สารสนเทศ กรมฯ
     สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯ
     สำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช
    สำนักงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
 >> สำนักส่งเสริมการเกษตรเขต
      เขต 1 จ.ชัยนาท
      เขต 2 จ.ราชบุรี
      เขต 3 จ.ระยอง
      เขต 4 จ.ขอนแก่น
      เขต 5 จ.สงขลา
      เขต 6 จ.เชียงใหม่
  >> สำนักงานเกษตรจังหวัด
      กาฬสินธุ์
      ขอนแก่น
      ชัยภูมิ
      นครพนม
      นครราชสีมา
      บุรีรัมย์
      มหาสารคาม
      มุกดาหาร
      ยโสธร
      ร้อยเอ็ด
      เลย
      ศรีสะเกษ
      สกลนคร
      สุรินทร์
      หนองคาย
      หนองบัวลำภู
      อำนาจเจริญ
      อุดรธานี
      อุบลราชธานี
  >> สำนักงานเกษตรอำเภอ
      เมืองเลย 
      เชียงคาน
      วังสะพุง
      ภูเรือ
      ภูกระดึง  
      ภูหลวง
      นาด้วง
      นาแห้ว
      ท่าลี่
      ด่านซ้าย
      ผาขาว
      เอราวัณ
      หนองหิน
 

 

คำขวัญ......วิสัยทัศน์ ..... พันธกิจ....ดูรายละเอียดสำนักงานเกษตรปากชม ประชาสัมพันธุ์ เตือนภัยระวังโรคไหม้ข้าว ระบาด
สำนักงานเกษตรปากชม ประชาสัมพันธุ์
เตือนชาวสวนยาง ควรระวังโรคยางพาราที่จะมากับฤดูฝน
สำนักงานเกษตรปากชม ประชาสัมพันธ์ หลักการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 


 

 
๒๐ มี.ค. ๕๘ นายบุญชู รัตนพลที นายเภา หานุภาพ และ
นายประเวช โฉมนคร นักวิชากรส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม ได้อบรมเกษตรกรบ้านปากชม ม.10
ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย หลักสูตรการลดความเสี่ยงจากการระบาด
ศัตรูพืช พร้อม ทั้งการทำเชื้อไตรโคเดอร์มาและการทำเชื้อ บิวเวอเรีย
๑๙ มี.ค. ๕๘ นายประพัฒน์พงศ์ สืบสาย เกษตรกรอำเภอปากชม
พร้อมด้วย นายประเวช โฉมนคร นายเภา หานุภาพ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ จัดเวท ประเมินศักภาพและจัดทำแผนพัฒนา
วิสาหกิจกลุ่มขายยางบ้านห้วยอาลัย หมู่ที่ 3 ต.ชมเจริญ อ.ปากชม
๑๖ มี.ค. ๕๘ นายประพัฒน์พงศ์ สืบสาย เกษตรกรอำเภอปากชม
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม
๑๓ มี.ค. ๕๘ นายประเวช โฉมนคร นวส.ชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการฯ ศบกต.ห้วยบ่อซืน ณ อบต. ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
บำรุงพืชผักให้กรอบ อรร่อย มีรสหวานปราศจากสารพิษ
 

 

 

 

 ... ...
  หนังสือพิมพ์
  โทรทัศน์
• ช่อง 3   ช่อง 5   ช่อง 7  ช่อง 9  ช่อง 11   ไทยพีบีเอส  ยูบีซี
  เว็บดีๆ
  ฟรีอีเมล์
  For Webmaster
  Search Engine


ฟังเพลง

 


จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม ถนนปากชม - ศรีเชียงใหม่ อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทร. 0 - 4288 - 1040
: agripc@doae.go.th
แนะนำ/ติชม/ผู้จัดทำ : suphattra_18@hotmail.com

สมุดเยี่ยม

ปรับปรุงล่าสุ 03/19/2015